Viktig Info: Hjelp til om du kan

Viktig Info: Hjelp til om du kan

Publisert av John Gjendemsjø den 17.03.20.

Det er viktig å ta vare på hverandre i en tid som denne og nå er det også viktig å vise at veteranen bidrar der det trengs. St. Olav Hospital har bedt om støtte fra frivillige organisasjoner, da de selv begynner å gå tom for ressurser og må omprioritere. Grunnet faren for smitte er det innført bevegelsesrestriksjoner på sykehuset og på sykehusets bygg.

Her kommer dere inn. Jobben dreier seg om adgangskontroll.
Arnstein Åsen Galåen, Steinar Brun, Ernst Larsen m.m. er allerede på plass. Ring dette nummeret, 941 77 468, dersom du ønsker å hjelpe.