Medlemsmøte 15.april

Publisert av Johan Martin Danielsen den 15.04.23.

Medlemsmøte

Dato: 15.april 2023

Fremmøtte: 41 medlemmer

Torberg ønsket velkommen og orienterer om medlemsmøte

Sak 1. Veteranhuset

 • Kort orientering om saksgangen siden restarten og oppretting av interimstyre for Veteranhuset, og videre etter at det ble valgt et ordinært styre i Veteranhuset. NVIO har siden starten støttet tanken om et felles veteranhus i Trondheim. Imidlertid har prosjektet hatt en slik styring at NVIO hadde saken opp på årsmøtet den 4.mars 2023 om at vi ikke vil være med inn i Festningsgata 2. Dette har medført av NVIO ble kastet ut av styret i Veteranhuset, under votering på årsmøtet i Veteranhuset. Dermed har vi ingen mulighet til å påvirke det videre arbeidet med å etablere et Veteranhus.
 • Det er flere årsaker til at NVIO ikke kan støtte et veteranhus i Festningsgata 2. Det kan nevnes, manglende kommunikasjon, hemmelighold, sjikanering og ikke minst manglende åpenhet rundt prosjektet og økonomi.
 • Ordfører i Trondheim har sendt ut et brev der vi blir spurt om vi støtter etablering av et veteranhus i Festningsgata 2. Dette brevet har vi besvart og meddelte av vi ikke vil støtte denne lokasjonen.
 • ·Økonomisk er planen kr 500.000 fra henholdsvis Kommune og Fylket og 1.000.000 fra Forsvaret. Vi har fått bekreftet fra Forsvarsministeren vil en slik støtte bli tatt fra Veteraninspektørens budsjett og således tatt fra potten til alle veteraner i Norge. Dette kan og vil ikke vi være med på. Da blir det mindre penger til aktivitet rundt om i landet.
 • Det ble holdet en diskusjon rundt temaet ogmange synspunkter ble delt.

   

  Sak 2: Aktivitet framover

 1. 8.mai, markering på Krigsseilerplassen med kransnedleggelse og tale for dagen kl 10:30, kaffe på huset. Møt opp i god tid!
 2. 16.mai, Baillaften med påmelding, invitasjon kommer
 3. 17.mai, åpent hus fra kl 08:00, kransnedleggelse og deltagelse i borgertoget
 4. Trondheimsmartnan, trenger frivillige til å delta på stand.
 5. Veteranskuta, 48 fot skute som skal døpes Introps. Skal brukes til veteranturer for veteraner og deres familier. Følg med. Turer blir annonsert.
 6. Ny aktivitet, styret ønsker at medlemmer engasjerer seg for å skape aktivitet. Ta kontakt med styret og vi skal støtte et slikt engasjement.

  Sak 3: Veterankompaniet

 • Torberg orienterer om krav og restriksjoner om bruk av Veterankompaniet. Medlemmer må være medlemmer av NVIO.

 

Sak 5: Eventuelt

 1. Dugnad, Krigsseilerplassen må ryddes til 8.mai.
 2. Krigsseilerplassen, Dora jobber med å få plassen fredet. Hun forespør om det er noen som er interessert å jobbe med saken. Den er viktig for framtiden og det å ta vare på dette byrommet, som et historisk samlingspunkt. NVIO skal støtte dette engasjementet.
 3. Lørdagskafe, trenger flere kafeverter, ta kontakt med Svein Kåre Dyrvik.

 

Referent

Johan-Martin Danielsen