Gjennomført årsmøte

Gjennomført årsmøte

Publisert av Johan Martin Danielsen den 07.03.23.

Styreleder åpnet årsmøtet med å ønske alle velkomne. Årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt og årets aktivitetsplan lagt fram for årsmøtet. Det var 1 innkommen sak som ble behandlet. Saken omhandlet Veteranhuset Midt-Norge.

Følgende forslag ble vedtatt med 20 stemmer for og 5 stemmer mot.

Fysisk etablering av et veteranhus i Trondheim utsettes inntil et godt etablert samarbeid mellom veteranorganisasjoner er etablert og fungerer tilfredsstillende.

Etter valget ser det nye styret slikt ut:

Leder: Torberg Schnitler

Nestleder: Johan-Martin Danielsen

Kasserer: Janne Langdal

Sekretær: Kåre Rye

Kameratstøtte leder: Philip Lautin Jackson

Arrangement koordinator: Svein Kåre Dyrvik

1. vara: Øystein Stai

2. vara: Roy Johnsen

 

Vi takker Jorun Fruset og Svein Fiveltun for sin tid i styret og fikk blomster for sin innsats av styreleder.

I år ble det delt ut 1 hederstegn i bronse, som ble tildelt Johan-Martin Danielsen.