Frigjørings og Veterandagen på Stjørdal

Frigjørings og Veterandagen på Stjørdal

Publisert av Johan Martin Danielsen den 28.04.23.

MARKERING AV FRIGJØRINGSDAGEN OG
VETERANDAGEN MANDAG 8 MAI I MONSBERGA KL 18.30.

Vær med på å markere vår frigjørings- og veterandag. Folk i alle aldre er velkommen!

Program: 

Konsert ved Skatval hornmusikklag
Flaggvakt ved HV ungdom
Varaordfører Ole Sandvik orienterer om kommunens veteranplan
Tale for dagen ved stabssjef/nestkommanderende HV-12,
oberstløytnant Marianne Eidem
Lions club Stjørdal/Varnes serverer gratis kaffe og kaker. Saft og
varme pølser til barna.

Arrangører:

Stjørdal kommune, Stjørdal og omegn forsvarsforening, Forsvarets
seniorforbund avdeling Værnes, Monsbergas venner, HVs
ungdomsavdeling 221 Værnes og Lions club Stjørdal/Værnes