Forsvarets minnedag 3.nov

Forsvarets minnedag 3.nov

Publisert av Johan Martin Danielsen den 24.10.23.

Til alle veteranorganisasjoner i Trøndelag


Forsvarets minnedag 3 november

 

HV-12 inviterer alle veteranorganisasjoner i Trøndelag til markering av Forsvarets minnedag. Dagen vil bli markert med en felles oppstilling i Værnes Garnison, en samling med feltprest Kaptein Sindre Eikje i Aula Soldatheimen og ett foredrag med Forsvarets Sjefssersjant Rune Wenneberg.

Veteranorganisasjonene stiller samlet som en avdeling under oppstilling. Sjef for avdeling blir tatt ut ENO

 

Plan

 • Kl 0840 Kp Hegra på plass, er innrettingsavdeling
 • Kl 0855 Alle avdelinger på plass
 • Kl 0858 Avmelding til sjef HV-12
 • Kl 0900 Flaggheising
 • Kl 0901 Sjef HV-12 Holder tale
 • Kl 0915 Oppstilling ferdig
 • Kl 0930 Samling starter i Aula Soldatheimen
 • Kl 1000 Kaffe og kake servers i Soldatheimen
 • Kl 1015 Foredrag av Forsvarets Sjefssersjant
 • Kl 1115 Markering slutt

 

Bestemmelser

 • Medlemmer som ønsker å delta sender påmelding til post@trondelag.nvio.no innen 29.10 kl 12:00
 • Navneliste sendes til samlet til HV.
 • Veteraner som er påmeldt møter i hovedvakta ved Værnes Garnison der de blir registrert og vist til oppstillingsplass.
 • Parkering av bil er på utsiden av leirgjerdet ved hovedvakta.
 • Ved en eventuell stor påmelding til samling og foredrag vil det komme begrensninger på hvor mange hver avdeling kan stille med av personell.

 

 Velkommen !

Jens C Junge

Sjef HV-12