Forsvarets medaljer for feltsport og skyting

Forsvarets medaljer for feltsport og skyting

Publisert av Johan Martin Danielsen den 25.05.21.

Forsvarets medaljer for feltsport og skyting

Forsvarssjefen har endret statuttene for tildeling av medaljene for feltsport og skyting slik at kravene ikke er like strenge som tidligere.  Dette gjør at en rekke NVIO-medlemmer mest sannsynlig oppfyller kravene for medaljer. Disse er tillatt båret på lik linje med andre medaljer. Sekretariatet har inngått en avtale med Forsvarets uniformsutsalg (FUNIF) slik at NVIO-medlemmer kan kjøpe de medaljene de har oppfylt kravene til. Personell som sluttet før dette ble innført kan velge å bære sine nåværende ferdighetsmerker, eller konvertere disse til Forsvarets medalje for feltsport og skyting. Man kan IKKE bære både de eldre ferdighetsmerkene og Forsvarets medalje for feltsport og skyting.


Forsvarets medalje for skyting
Krever to merker. Skarpskyttermerket i sølv og enten NAIS medalje eller Dugleiksmerket alle valører.

Forsvarets medalje for feltsport
Krever tre merker (Militære: Marsj, Ski, Infanteriløp, Feltidrett eller 5-kamp. 
Sivile: Idrettsmerket, Havhesten eller Skiskyttermerket) hvorav et må være militært.

Tilfredsstiller du, som NVIO-medlem, et eller begge kravene, kan du kjøpe medaljen. 
Det er gitt tillatelse til bæring av begge medaljene. 
Sekretariatet har inngått en avtale om intervallbasert kjøp gjennom Forsvarets uniformsutsalg (FUNIF).Priser:

  • Båndstripe 25,-
  • Miniatyrmedalje 150,-
  • Stor medalje 150,-
  • Medaljesett (inneholder båndstripe, miniatyr og stor medalje) 325,-

  • Porto 50,-

    Hvordan kan medlemmer av NVIO avdeling Trøndelag skaffe seg medalje eller båndstripe

Klikk på lenken under, besvar spørsmål i skjema og send inn.  Betal beløp (pluss porto  kr. 50,-) henhold til bestillingen til konto:  4212.55.52905, merk innbetaling med «Medalje (-r) », samt For- og etternavn.  Frist 10. juni.

Lenke til bestilling

 

Til informasjon vil det også bli anledning til å bestille medaljene ved en senere anledning.


FUNIF sender ut materiell til medlemmene på oppgitt adresse.
FUNIF fakturerer lokalforeningen.
Lokalforeningene gjør opp dette mot FUNIF.