GOD JUL

GOD JUL

Publisert av Johan Martin Danielsen den 24.12.20.

Det året vi nå snart har lagt bak oss har på mange måter vært spesielt og utfordrende. Mye av våre arrangement har blitt avlyst pga epidemien vi står over. Og slik vil det fortsette et godt stykke inn i neste år. Likevel planlegger vi som aktiviteter som normalt til neste år. Noen nye aktiviteter vil komme og blir annonsert etter hvert med forbehold om avlysing pga smittesituasjonen. 

Det første store som skal skje er Årsmøte 19.februar og Femundsløpet i samarbeid med NVIO Røros. 

Vår sekretær og informasjonsansvarlig takker for seg og nye må velges. Oppfordrer dere til å komme med forslag til kandidater til valgkomiteen. 

Ellers vil jeg oppfordre dere til å melde dere til tjeneste for å hjelpe til med å få avviklet våre arrangement (lørdagskaffen, quiz-kvelder, bowling mm). Som forhåndsinformasjon kan jeg si at vi planlegger en stor konsert i slutten av juni på Brekstad (Åttern pub).  Mer info kommer når det er klart.

Til slutt vil jeg takke alle våre medlemmer for det dere har bidratt med gjennom året.  Og en spesielt stor takk til alle dere som har jobbet dugnad for oss gjennom året. Det være seg store og små ting. Det viser seg at det er et stort engasjement for å bidra til å hjelpe dem som hjelpes kan, det å stå vakt utenfor sykehuset, besøksvert på sykehjem, felle og rydde på Luftkrigsskolen, kaffevakt på Krigsseilerhuset. Retter også en stor takk til alle dere ute i hele Trøndelag som har gjort noe for veteransaken.

De beste ønsker for Jula og det nye året!

Johan-Martin Danielsen

Fungerende leder 

NVIO Trøndelag