Avlyste aktiviteter i januar pga Koronasituasjonen

Publisert av Roy Johnsen den 29.12.20.
Styret behandle dette tema å på styremøtet den 11. januar.  Oppdatert informasjon vil bli levert i etterkant av møtet som en egen artikkel på denne siden.