Alle aktiviteter utsettes og avlyses inntil videre

Alle aktiviteter utsettes og avlyses inntil videre

Publisert av Roy Johnsen den 12.03.20. Oppdatert 31.03.20.
Jeg gjengir informasjon som er lagt ut hovedsiden til NVIO her:
"NVIO tar et kollektivt og solidarisk ansvar med ønske om å unngå spredning av smitte. Det er i dag tatt avgjørelse om at alle planlagte aktiviteter i mars og april -både på sentralt hold og i lokalforeningene, herunder veterantreff og aktiviteter, skal kanselleres. Forsvarets veterantjeneste er informert, og enige i valget. Ekstraordinært landsmøte og ledersamling utsettes til høsten 2020. Vi følger selvfølgelig situasjonen rundt Koronaviruset og myndighetenes anbefalinger. Sekretariatet er pålagt hjemmekontor inntil videre.
Lokalforeninger som har planlagt aktiviteter i løpet av våren og sommeren, må undersøke om det er mulig å avbestille arrangementer uten at dette vil medføre en økonomisk kompensasjon til arrangementssted/arrangør.
NVIO oppfordrer alle veteraner til litt ekstra kameratstøtte i denne tiden, og håper våre veteraner kan hjelpe hverandre hvis noen havner i en karantenesituasjon."


For oss i NVIO Trøndelag innebærer dette at alle planlagt aktiviteter fremover blir avlyst.  Nærmest er turen til Vækterstua som nå er kansellert, videre - veterantreff, veteranbowling, medlemsmøte, samt lørdagkaffe på Krigsseilerhuset.  I aktivitetskalenderen står arrangementene oppført - som "Avlyst".  Vi vil ikke ha åpent på Krigsseilerhuset ut april mnd, men vil løpende vurdere mulighetene for å åpne i mai.  Informasjon om dette vil levert på NVIO-siden lokalt (denne siden).